SÓNG NHỰA HỞ 3T1

Giá niêm yết: 0 VND
Giá bán: 0 VND
Mô tả:

SÓNG NHỰA HỞ 3T1

Mã sản phẩm: 375

Kích thước (mm): 610 x 410 x H310 mm

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm