Cần Xé (Nhỏ - Trung - Lớn - Cồ)

Giá niêm yết: 0 VND
Giá bán: 0 VND
Mô tả:

Cần xé (nhỏ - trung - lớn - cồ)

Mã sản phẩm : 340 - 214 - 271 - 399

Màu sắc :               

 Cần xé nhỏ (MS:340): 39 x H 20 cm

Cần xé trung (MS: 214): 46 x H 25 cm

Cần xé lớn (MS: 271): 53 x H 26 cm

Cầ xé cồ (MS: 399): 56 x H 39.5 cm